Aleksejs Fedulovs ir 2.kursa maģistrantūras students, kurš 2020./2021. akad. gadā ir saņēmis Rūšu ģimenes stipendiju. Rūšu ģimenes stipendija paredzēta Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes maģistra studiju programmas "Māszinības" studentiem un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem.

2020. gadā LU fonds Rūšu ģimenes stipendija saņēma tikai vienu pieteikumu, tāpēc aicinām pieteikties visus gribētājus stipendijai jaunajā akadēmiskajā gadā, ko būs iespējams izdarīt šī gada septembrī. Lai piešķirtu stipendiju vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 8. Priekšroka tiek dota studentiem no studentu un studenšu korporācijām.

Aleksejs pirmo semestri ir pabeidzis ar vidējo atzīmi 9,47 un uz doto brīdi viņš izstrādā arī maģistra darbu. Jau pirmā semestra sākumā Alekseja mērķis bija pēc iespējas sasniegt augstāku vidējo atzīmi un strādāt pie maģistra darba izstrādes, lai iegūtu iespēju pretendēt uz iestāšanos doktorantūrā. 

Stipendiāts ikdienā aizraujas ar tehnoloģijām, mūziku, mākslu, grāmatām, kā arī ar sportu. Savu brīvo laiku pavada interesējoties par datortehniku un jauniem sasniegumiem datorzinātnes nozarē. Pašmācības ceļā Aleksejs arī apgūst akustiskās un elektroģitāras spēli, kā ari interesējas par mūzikas tehniku un programatūru. Studentam patīk lasīt arī literatūru par psihiatriju, psiholoģiju un neirozinātni, interesē arī atklājumi un sasniegumi astronomijas zinātnē.

Stipendiāts dalās savā pieredzē, piesakoties Rūšu ģimenes stipendijai: “Pirmo reizi, aizpildot pieteikumu 2019. gadā bija liela interese par to, ko jāraksta, jo īsti iepriekš nebiju neko tādu mēģinājis. Viens no grūtākajiem pieteikumā ir uzrakstīt par saviem sasniegumiem, kā arī intervijas laikā bija visgrūtāk atbildēt uz jautājumu par saviem plāniem un šī brīža sasniegumiem, toties pieteikšanās process ļauj vairāk novērtēt savus sasniegumus, kā arī sistematizēt nākotnes plānus un izvirzīt jaunus mērķus. Pēc intervijas jutos iedvesmots uz jauniem panākumiem, tā sniedza pozitīvas emocijas, jo iepazinu jaunus cilvēkus, iepazinos ar citiem studentiem, kuri bija šajā dienā uz interviju, kopā apspriedām uztraukuma sajūtu un pārdzīvojumus pirms un pēc intervijas. Saņemot atteikumu pirmajā reizē, nejutos sarūgtināts, jo zināju, ka piedalījās kolēģi, kuru sniegums profesijā bija daudz lielāks. Es zināju, ka mēģināšu pieteikties vēl, jo bija vēlme atkal uzstāties priekšā komisijai un izbaudīt sarunu, diemžēl pieteikums 2020. gadā bija attālināti, un klātienes saruna nenotika, bija rakstiski jāatbild uz jautājumiem, kas atkal priekš manis bija kas jauns”.

Stipendiāts Aleksejs atklāj, ka uzzinot, ka stipendiju ir saņēmis, viņš bijis neizsakāmi priecīgs, bijis pateicīgs sev tuviem cilvēkiem par atbalstu visu studiju garumā. Kādu laiku Aleksejs neesot varējis noticēt, ka ir Rūšu ģimenes stipendijas ieguvējs.

Aicinām ikvienu LU Medicīnas fakultātes maģistra studiju programmas "Māszinības" studentus un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentus septembrī droši pieteikties Rūšu ģimenes stipendijai. Novēlam Jums izdošanos!!!

_______________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
22.02.2021.

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem
15.12.2020.

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem