Šobrīd aktuālās Covid-19 pandēmijas laikā ir skaidrs, ka Latvijā trūkst epidemiologu – personu, kas prot plānot un koordinēt infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumus. Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitāte (LU) pirmo reizi uzņēmusi studējošos maģistra studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”, savukārt mecenāts SIA “Biosan” sniedzis dāsnu atbalstu šo Latvijā akūti nepieciešamo topošo profesionāļu turpmākām studijām un pētniecības darbam.

LU Medicīnas fakultātē (MF) vairāku gadu garumā noritējis darbs jaunas maģistra studiju programmas izstrādei epidemioloģijā un medicīniskajā statistikā. Studiju programma licencēta un pirmā studējošo grupa uzņemta tieši laikā, kad pasauli plosa jaunais koronavīruss. Tieši globālā pandēmija izgaismojusi to, ka Latvijā trūkst speciālistu, kas spēj izstrādāt epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, kā arī veikt sarežģītu medicīnisko datu analīzi un interpretēt to rezultātus.

Ņemot vērā gan straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, gan pieaugošo veselības aprūpes nozares pārslodzes risku, kā arī nepieciešamību nodrošināt svarīgu valsts pārvaldes funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, kopumā mecenāts SIA “Biosan” veicis dāsnu ziedojumu 6000 EUR apmērā, kas dos iespēju no studiju maksas ievērojamā apjomā atbrīvot epidemioloģijas un medicīniskās statistikas studentus, kas vienlaikus ir arī Slimību profilakses un kontroles centra darbinieki, kā arī viņu studiju biedrus, kas uzrādījuši augstus iestājpārbaudījumu un pirmos studiju rezultātus. Kopumā atbalstu saņems pieci studējošie, bet viena studentei jau šā akadēmiskā gada sākumā piešķirta SIA “Biosan” pētniecības stipendija epidemioloģijā. Kopējā ziedotā summa studentu atbalstam sasniedz 9 000 eiro. Ziedojumus administrē Latvijas Universitātes fonds.

LU MF dekāns profesors Valdis Folkmanis uzskata: “Covid-19 pandēmija skaidri parāda sabiedrības negatavību šāda tipa situācijām. Šādu un līdzīgas situācijas var risināt ar uz pierādījumiem balstītas zinātnes palīdzību.” V.Folkmanis arī norāda, ka “šobrīd sakrāto datu apjoms dažādās nozarēs, tai skaitā medicīnā, aug. Vienlaikus trūkst speciālistu, kas šādus datus spēj analizēt. Manuprāt, tieši epidemioloģija būs viena no nepieciešamākām specialitātēm arī nākotnē, kas ļaus pieņemt sabalansētus, datos un pētniecībā balstītus lēmumus un risināt problēmas veselības aprūpes nozarē. Esmu īpaši gandarīts, ka SIA “Biosan” šajā kontekstā jau šodien sniedz tik būtisku atbalstu topošajiem epidemioloģijas profesionāļiem.”

___________________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
22.02.2021.

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus
20.01.2021.

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem
15.12.2020.

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem