Otrdien, 2. februārī, tikāmies virtuālajā ZOOM vidē ar izcilības stipendiātiem bioinformātikā, lai pārrunātu viņu veikumus un turpmākos plānus akadēmiskajā vidē. Sarunā piedalījās visi pieci stipendijas saņēmēji, kā arī četri komisijas locekļi – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors Jānis Kloviņš, Latvijas Universitātes (LU) BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, LU DF dekāns prof. Guntis Arnicāns un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa. Stipendiātus atbalsta LU fonda mecenāts SIA “Mikrotīkls”.

Šis laiks nebūt nav viegls, taču, iespējams, arī šis ir lielisks laiks, lai sāktu darīt ko jaunu vai sen kārotu. Stipendiāts Valdis Gavars šajā laikā savu kompetenci ir papildinājis izlasot daudzus zinātniskos rakstus un pētījumus bioinformātikas jomā – it sevišķi par vairāku sekvenču līdzināšanu un bioloģisko datu apstrādi, tādējādi veidojot izpratni savam maģistra darbam. Paralēli Valdis apgūst arī kursus edX vietnē, lai papildinātu savas zināšanas bioloģijas nozarē.

Savukārt, stipendiāte Laura Ansone kopš stipendijas saņemšanas ir pievērsusies jaunam virzienam – metabolomikas datu analīzei, kas ir saistīts ar viņas maģistra darbu. Maģistra darbā Laura veica COVID-19 stacionētu pacientu asins transkriptoma un metabolisma analīzi.

Rihardam Saksim attālinātā mācīšanās arī ir pavērusi jaunas iemaņas, apgūstot tiešsaistes mācīšanās platformu “codeacademy”, kurā stipendiāts ir apguvis programmēšanas valodas. Ārpus studiju laika Rihards cenšas papildināt arī R vides zināšanas, lai ieguldītu darbu hipofīzes adenomas audzēja pētīšanā. Arī saistībā ar Latvijas Biomedicīnas un pētījumu centrā uzdotajiem pienākumiem, students ir apguvis vairākas jaunas analīzes metodoloģijas.

Maģistrantūrā stipendiāte Santa Prikule cītīgi turpina sava bakalaura darba pētījumu. Tas ir papildināts dinofītaļģes Crypthecodinium cohnii metabolisma kinētiskais modelis, kurā ievietoti vairāku substrātu metabolizēšanas ceļi. No eksperimentālās laboratorijas pētniece ir ieguvusi audzēšanas un substrātu patērēšanas datus, kuri ir apstrādātu un gatavi izmantošanai modelī.

Nākotnes plāni nebūt nav mazsvarīgi, jo tie ir katra uzstādītie mērķi, ko iespējams piepildīt. Stipendiāts Edgars Liepa nākotnē vēlas izmantot bioinformātiku, lai uzlabotu pakalpojumus vai produktus ārpus akadēmiskā lauciņa. Viņš saskata lielu potenciālu, ka ar biotehnoloģijām ir iespējams uzlabot dažādus procesus dažādās nozarēs. Edgars vēlas būt tas, kas piegādās šos atklājumus plašākai sabiedrībai.

Vēlam veiksmi un izturību akadēmiskajā laukā visiem stipendiātiem!

___________________

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par mecenātu “Mikrotīkls” 

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro. 

 

Dalīties

Saistītais saturs

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā
21.07.2021.

Spēja pārvērst daudzpusīgu materiālu viedajā termometrā

Aicinām piedalīties LU fonda doktorantu stipendiātu referātu lasījumos
17.05.2021.

Aicinām piedalīties LU fonda doktorantu stipendiātu referātu lasījumos

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
12.04.2021.

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

LU Inovāciju granti studentiem
07.04.2021.

LU Inovāciju granti studentiem

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
22.02.2021.

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem
15.12.2020.

LU fonds lepojas par stipendiātu sasniegumiem