Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitāte (LU) pirmo reizi uzņēmusi studējošos maģistra studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”, savukārt mecenāts SIA “Biosan” sniedzis dāsnu atbalstu šo Latvijā akūti nepieciešamo topošo profesionāļu turpmākām studijām un pētniecības darbam. Lai uzzinātu, kāpēc uzņēmums izvēlējies atbalstīt jaunās programmas studentu ceļu uz izcilību, aicinājām uz sarunu Andreju Gaivoronski (skat.att.), SIA Biosan produktu grupas vadītāju. 

“Atbalstot LU jaunos zinātniekus, mēs palīdzam celt augstākās izglītības kvalitāti ar mērķi vienādot izglītības līmeni ar pasaules vadošām universitātēm,” savu motivāciju ziedot augstākajai izglītībai skaidro “Biosan” prezidents Vasīlijs Bankovskis. (skat.att.)

 

Kas Jūsu uzņēmumu mudināja kļūt par Latvijas Universitātes Fonda mecenātu? 

Mēs sadarbojamies ar fondu jau no pašiem fonda pirmsākumiem. Mēs uzskatām - jo izglītotāka ir valsts, jo tā ir konkurētspējīgāka pasaules arēnā. “Biosan” atbalsta jauno zinātnieku projektus, jo spējam novērtēt perspektīvā konkrēta projekta rezultativitāti un lietderīgumu.   

Kāpēc piešķīrāt stipendiju tieši šai jaunajai programmai - “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”? 

Nepieciešamība pēc spēcīgiem speciālistiem, kas šādās krīzes situācijā spēj pieņemt adekvātus un ilgtermiņā strādājošus lēmumus, pamatojoties uz “big data”, acīmredzot, bija noteicošais faktors.  

Ko Jūs sagaidāt no studentiem un studiju programmas? 

Spēju attaisnot uz viņiem liktās cerības un spēju būt pragmatiskiem un tālredzīgiem krīzes situācijā. Mēs, protams, priecātos, ja speciālisti pēc studiju beigšanas strādātu nozarē un sniegtu savu zināšanu pienesumu arī valsts pārvaldes struktūrās. Taču mēs arī labi saprotam, ka, lai piesaistītu spēcīgus speciālistus, jāmainās arī valsts pārvaldei – tai jābūt gan darbiniekus motivējošai, gan atvērtai jaunām un mūsdienīgām zināšanām. 

Kāda ir Jūsu līdzšinēja pieredze ar atbalsta sniegšanu studentiem un iesaisti zinātniskos projektos?  

Mums ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas augstskolām inovatīvās jomās, tajā skaitā, ar Latvijas Universitāti. Universitāšu un privātās partnerības projektu ietvaros tiek veicināta zinātnes pārnese –projektu rezultātā tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas zinātnē un medicīnā vietējā tirgū.  

Kādus Jūs kā inovatīvu tehnoloģiju uzņēmuma pārstāvis redzat lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar zinātni un pētniecību? 

Spēju noturēt ražotās produkcijas nemainīgu kvalitāti ilgtermiņā. Un, gadu šķērsgriezumā, “Biosan” to regulāri pierāda. 

Vai ir iecere arī turpmāk atbalstīt Latvijas Universitātes studentus? 

Protams, iespēju robežās mēs arī turpmāk centīsimies atbalstīt jaunos talantus.  

Vai un kāpēc Jūs ieteiktu arī citiem uzņēmējiem kļūt par Latvijas Universitātes mecenātiem? 

Mecenāts – tas skan ekskluzīvi. Mēs vienkārši palīdzam. Palīdzība ir tik pat liela nepieciešamība kā atpūta. Bez tās mēs nespējam būt cilvēki. 

______________________

Par uzņēmumu “Biosan” 

Kompānija Biosan pamatā nodarbojas ar laboratorijas paraugu sagatavošanas iekārtu ražošanu. Mūsu tehnoloģijas atvieglo darbu laboratorijā un iespējami samazina cilvēciskā faktora ietekmi.  Visur, kur nepieciešams kratīt un maisīt, sildīt un dzesēt, centrifugēt un sedimentēt, izdalīt un ligēt, var izmantot mūsu iekārtas. Mēs esam pilna cikla uzņēmums – no idejas līdz sērijveida ražošanai, viss ir mūsu pašu darbs. Vairāk: www.biosan.lv  

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija
13.04.2021.

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
12.04.2021.

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

LU Inovāciju granti studentiem
07.04.2021.

LU Inovāciju granti studentiem

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
22.02.2021.

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas