Vitālijam Šaldam tiek pasniegta mecenātu nozīmīte, kas liecina par to, ka ir veikts ziedojums vairāk kā 7000 euro apmērā.

Latvijas Universitāte (LU) ir saņēmusi dāsnu ziedojumu ar LU fonda palīdzību no LU absolventa un pasniedzēja Vitālija Šaldas. Vitālijs savai Universitātei dāvināja zemes gabalu Jēkabpilī.

Vitālijs stāsta par savu dzīves gājumu un to, kas mudināja viņu veikt šādu dāvinājumu.

Kāda ir Jūsu saistība ar Latvijas Universitāti?

No 1965.gada mācījos un 1970.gadā pabeidzu LVU (kādreizējais nosaukums – Latvijas Valsts Universitāte) Vēstures-filoloģijas fakultātes vēsturniekus. Pēc tam pagāja trīs gadi LVU aspirantūrā, krietni vairāk  - strādājot LVU gan kā štata, gan stundu pasniedzējam. Strādājot Universitātē aizstāvēju abas disertācijas. Pāris gadus vadīju arī Sociālpolitiskās vēstures katedru.

Kāpēc Jūs vēlējāties ziedot Latvijas Universitātei?

Ar LU  man  saistītas vislabākās atmiņas. Guvu ne tikai zināšanas, darba prasmes un iemaņas, bet arī ļoti labvēlīgu attieksmi. No trešā kursa saņēmu personālo stipendiju, vairākkārt izmantoju Universitātes arodorganizācijas priekšā liktās veselības uzturēšanas un atpūtas iespējas, arī citus Universitātē esošos personības attīstības piedāvājumus (sporta sekciju, studentu celtnieku vienību u.c.). Cilvēki Universitātē bija citi un laiki bija citi, taču pateicību pret savu Alma mater esmu saglabājis. Esmu priecīgs, ka varu to izteikt arī materiālā veidā. 

Kādi ir Jūsu Jaunā gada novēlējumi Latvijas Universitātei un LU fondam?

Kādreiz LU rektors J.Zaķis izteica pārliecību, ka, lai kas arī notiktu, Universitāte Latvijā paliks. Ticu, ka rektoram bij' taisnība. Tāpēc - Saules mūžu Universitātei!  LU fondam - arvien lielāku dāsnumu no ziedotājiem un lielākas iespējas palīdzēt Latvijas jauniešiem gūt labu izglītību!

Šo dāvinājumu pieņēma LU Infrastruktūras departamenta direktors Marģers Počs.

“Šis dāvinājums apliecina, ka Latvijas Universitātei ir īpaša vieta cilvēku sirdīs, tiek novērtēts Latvijas Universitātes pienesums Latvijai un tā ir svarīgs simbols Latvijas iedzīvotājiem. Šāds dāvinājums ir vērtīgs, jo Latvijas Universitāte veido jaunu Akadēmisko Centru Torņakalnā un no zemes gabala apsaimniekošanas saņemtie līdzekļi atbalstīs Latvijas Universitātes sekmīgu virzību uz izcilību studijās un pētniecībā,” saka Marģers Počs.

__________________________

Par Latvijas Universitāti 

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja. 

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus
20.01.2021.

Ziemas gaismas dārzs iepriecina LU seniorus