Ir pienācis jauns gads, kas ļauj atskatīties uz 2020. gada gājumu, pierādot to, ka ir daudz devīgu mecenātu, kas vēlas palīdzēt jaunajiem studentiem un pētniekiem, kas rūpējas par Latvijas izglītības nākotni. 2020. gadā mecenāti ir atbalstījuši 35 stipendiātu kopas ar vairāk kā simts studentiem un 41 dažādus, izcilus pētniecības projektus.

Ziedot – darbības vārds, kas apzīmē filantropiju, mūsu gatavību dot, palīdzēt viens otram, vārds, kas uzsver šī procesa un šīs darbības dziļāko jēgu. LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis uzsver, cik ļoti spējīgāki un gudrāki studenti un jaunie pētnieki ir kļuvuši, pateicoties mecenātu labvēlībai, cik lielā mērā LU fonds ir attīstījies un cik daudz ir pieaudzis stipendiātu un atbalstīto pētniecības projektu skaits, salīdzinot ar tā pirmsākumiem 2001. gadā.

2020.gada mēneša mecenāti:

 • Janvārī: LMT ziedo eksakto zinātņu projektiem un konferenču, forumu nodrošināšanai.
 • Februārī: Ozoliņu – Medņu ģimene ziedo 55 000 ASV dolārus jaunu stipendiju radīšanai.
 • Martā: Kristīnes Krūmas domubiedri ziedo piemiņas stipendijai.
 • Aprīlī: Andrejs Eglīte ziedo 25 000 ASV dolārus, lai LU pētnieki varētu turpināt pasaules līmeņa pētniecību un iestrādes kognitīvo zinātņu jomā.
 • Maijā: “Japan Tobocco International” atbalsta LU senioru klubu.
 • Jūnijā: Krēsliņu ģimene iegulda stipendijā – Diplomātijas stipendija.
 • Jūlijā: Trīs novadu pašvaldības atbalsta studētgribētājus, piešķirot tiem stipendijas.
 • Augustā: Prof. Vitauts Tamužs atbalsta Latvijas tehniskos prātus, ziedojot 5 000 EUR jauno materiālzinātņu jomas pētnieku atbalstam.
 • Septembrī: Ziedotāji visā pasaulē palīdz LU studentiem spert pirmos soļus studiju gaitās.
 • Oktobrī: 44 LU patrioti ziedo “Ceļamaizes” stipendijai.
 • Novembrī: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes absolventes kolektīvi veica ziedojumu maģistrantūras studenta stipendijai.
 • Decembrī: Stipendiāte Santa Prikule ziedo LU fondam savā dzimšanas dienā.

Pateicamies gan ilggadējiem mecenātiem, gan jaunpienācējiem. Svarīgu atbalstu sniedz arī privātpersonas, kuras ziedo, tāpat arī uzņēmumi. Paldies arī fonda stipendiātiem, kas ziedo savu iespēju robežās, pierādot, ka Latvijas izglītības nākotne ir svarīga!

__________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju

Dalīties