Latvijas Universitātes Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijā ir zvaigžņu globuss – tā diametrs ir 80 cm, ievietots masīvā metāla ietverē uz metāla trijkāja. Uz tā attēlotas spožākās zvaigznes, kas savienotas ar līnijām, mitoloģiskās zvaigznāju figūras, Piena Ceļš, koordinātu tīkls un svarīgākās debess sfēras līnijas. Sākotnēji tas glabājās Astronomiskajā observatorijā. 20. gadsimta 30. gados zvaigžņu globusu aktīvi izmantoja astronomijas studentu apmācībai. Pēc otrā pasaules kara globusu mācību vajadzībām reizēm lietoja Astronomiskās observatorijas vadītājs, profesors Kārlis Šteins.  

Cik zināms, citos Latvijas muzejos tik liela izmēra zvaigžņu globusu nav, tāpēc šis eksemplārs uzskatāms par īpaši vērtīgu muzejisko priekšmetu. Ilgstošās lietošanas gaitā globuss ir nopietni cietis.  Latvijas Universitātes fonds izsludināja ziedojumu vākšanu globusa restaurācijai un pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem ir jau savākta krietna summa un uzsākti pirmie restaurācijas darbi. Palīdzi arī tu ar savu devumu šim labajam darbam! Ziedot šeit. 

Restaurācijai pieaicināta polihromā koka restauratore Sarmīte Balode, kas novērtēja bojājumus un sastādīja darbības plānu -  globusa  konservācija pirms transportēšanas, transportēšanas iekārtas izveide, transportēšana uz restaurācijas vietu, globusa izpēte pirms restaurācijas, un visbeidzot pats restaurācijas darbs.  

Latvijas Universitātes Muzejs uzsācis publicēt “Zvaigžņu globusa restaurācijas dienasgrāmatu”, kur tiks atspoguļots viss restaurācijas process.  

___________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

VKKF atbalsta zvaigžņu globusa restaurāciju
09.08.2021.

VKKF atbalsta zvaigžņu globusa restaurāciju

Godinot Jāņa V. Kļaviņa 100 gadi, aicina ziedot viņa piemiņas stipendijai
06.05.2021.

Godinot Jāņa V. Kļaviņa 100 gadi, aicina ziedot viņa piemiņas stipendijai

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Rūdolfs Jurciņš un Beveronija
19.04.2021.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Rūdolfs Jurciņš un Beveronija

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija
13.04.2021.

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija

LU Inovāciju granti studentiem
07.04.2021.

LU Inovāciju granti studentiem