Attēlā: Sagatavots aprīkojums fizikas laboratorijas darbu veikšanai attālināti (foto: Toms Grīnbergs, LU KID).

Pagājušā gada nogalē Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļa saņēma labas ziņas -  LU ilggadējais mecenāts SIA “Mikrotīkls” apstiprinājis finansējuma piešķiršanu Vispārīgās fizikas praktikuma tehniskā aprīkojuma papildināšanai ar iekārtām, kas dotu iespēju studentiem fizikas laboratorijas darbus ērti veikt attālināti.

Pavasara semestrim iesākoties jaunās iekārtas ir teju pilnībā iegādātas un var doties pie fizikas studentiem un attālināto studiju apstākļos palīdzēt īstenot laboratorijas darbus mājās.

Attēlā: Bakalaura studiju programmas “Fizika” 1. kursa students veic mērījumus ar iOLab  ierīci (foto: Toms Grīnbergs, LU KID).

Projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos”mērķis ir fizikas studiju ietvaros LU FMOF fizikas praktikumā veicamos laboratorijas darbus pielāgot, lai nodrošinātu studentiem iespēju tos īstenot arī attālinātā studiju procesa laikā.

Mērķa īstenošanai mecenāts SIA “Mikrotīkls” piešķīris teju 15 000 EUR, kam pateicoties LU FMOF Fizikas nodaļas Vispārīgās fizikas praktikumā iegādātas 32 iOLab ierīces un 16 tīmekļa kameras. Tuvākajā laikā pieejamā tehniskā aprīkojuma klāstu papildinās arī portatīvie datori.

iOLab ierīces aprīkotas ar lielu skaitu dažādu sensoru (piemēram, magnetometru, 3D akselerometru, gaismas sensoru, spēka sensoru, pārvietojuma mērītāju), dodot iespēju mērījumus veikt ārpus laboratorijas un datus eksportēt datorā. Papildus tam, ierīce piedāvā veikt arī datu analīzi un citas manipulācijas ar iegūtajiem datiem. Iegādātās iOLab iekārtas tiks izsniegtas LU FMOF studentiem lietošanai dzīves vietā, tādējādi dodot iespēju patstāvīgi veikt mērījumus un to rezultātus tiešsaistes konsultācijā pārrunāt ar docētāju – laboratorijas darbu vadītāju.

Fizikas nodaļas pasniedzēja, laboratorijas darbu vadītāja bakalaura studiju programmas “Fizika” 1. kursa studentiem, Elīna Pavlovska stāsta, ka līdz šim laboratorijas darbu nodrošināšana attālināti bijis liels izaicinājums: “Nebija pieejams pietiekami daudz iekārtu, lai studenti paši savām rokām varētu veikt eksperimentus, tāpēc darbi robežojās tikai ar demonstrācijām un internetā pieejamu simulatoru izmantošanu.” Pavlovska skaidro, ka iOLab ierīces attālināto studiju formātā nodrošina studentiem unikālu iespēju, neatrodoties laboratorijā apgūt eksperimentālās prasmes, piemēram, eksperimentāli pārliecinoties par dažādiem elektrības un magnētisma principiem.

Pasniedzēja piebilst, ka šādā formātā veiktiem darbiem ir arī savas priekšrocības: “Tie attīsta studentos spēju darboties un risināt problēmas patstāvīgi, kā arī laikā, kad klātienē nevaram satikties, dod iespēju vairāk komunicēt gan savā starpā, gan ar pasniedzēju,” stāsta fiziķe.

Iegādātās tīmekļa kameras tiks izmantotas to laboratorijas darbu demonstrēšanai tiešsaistē, kurus ārpus laboratorijas veikt nav iespējams. Laboratorijas darbu pasniedzējs izveiks fizikas praktikuma telpās un studentiem to būs iespēja labā kvalitātē vērot, atrodoties pie datora savā dzīves vietā.

Vispārīgās fizikas praktikuma vadītāja Lolita Podiņa ar humoru stāsta, ka, līdzīgi kā par konditoru ir neiespējami kļūt, pašam neizcepot nevienu kūku, par īstu fiziķi nevar kļūt tas, kurš pats savām rokām nav veicis nevienu fizikālu eksperimentu un mērījumus. “Tāpēc esam priecīgi un pateicīgi, ka ar LU fonda un SIA "Mikrotīkls" ziedojuma palīdzību varam dot iespēju studentiem ne vien izlasīt vai dzirdēt fizikas likumus, bet tos arī personīgi izjust, ar jaunajām ierīcēm pilnvērtīgi veicot pētījumus arī tagad, kad jau ilgstoši nav iespējams strādāt uz vietas mācību laboratorijās."

Attēlā: LU FMOF Fizikas nodaļas Vispārīgās fizikas praktikuma vadītāja Lolita Podiņa sagatavotajiem ierīču komplektiem laboratorijas darba veikšanai attālināti (foto: Toms Grīnbergs, LU KID).

Projekta laikā iegādāto aprīkojumu ik gadu izmantos ap 500 studējošo. No tiem lielākā daļa būs bakalaura studiju programmas “Fizika” studenti, bet arī LU Medicīnas, Ķīmijas, Bioloģijas, Biznesa vadības un ekonomikas fakultātēs studējošie, kas apgūst fizikas kursu.

LU fonda un SIA “Mikrotīkls” atbalstītā projekta “Mūsdienīgas izglītības principos balstīta Fizikas praktikuma attīstība attālinātu studiju apstākļos”  laikā iegādātās ierīces varēs veiksmīgi izmantot arī vēlāk klātienes studiju procesā. Projekta īstenošana noslēgsies 2021. gada 30. jūnijā.

_____________________ 

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē.

Par mecenātu “Mikrotīkls”

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Uzsākta projekta “Zvaigžņu globusa restaurācija” realizācija
14.04.2021.

Uzsākta projekta “Zvaigžņu globusa restaurācija” realizācija

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija
13.04.2021.

Tiks piešķirta pirmā Valkas novada izcilības stipendija

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
12.04.2021.

Noslēdzies projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

LU Inovāciju granti studentiem
07.04.2021.

LU Inovāciju granti studentiem

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā
22.02.2021.

Izsludināts jauns konkurss dabaszinātnēs un medicīnā

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem
08.02.2021.

Bioinformātikas stipendijas saņēmēji iepazīstina ar saviem veikumiem

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas
04.02.2021.

"Biosan” dāsni atbalsta topošo epidemioloģijas profesionāļu studijas