Jelgavas novada pašvaldības stipendijas ieguvēju un pašvadības pārstāvju salidojums LU Botāniskajā dārzā. No kreisās: Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma, stipendiāti Liene Roziņa, Anda Birģele, Artis Galvanovskis, Krista Umbraško, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa un stipendiāte Agneta Veinberga. Foto no LU fonda privātā arhīva.

Jūlija viducī Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā sapulcējās Jelgavas novada pašvaldības stipendijas ieguvēji un pašvaldības pārstāvji. Jau 7 gadus roku rokā ar LU fondu ir atbalstīti vairāk nekā 20 talantīgi jaunie studenti – stabilas nākotnes veidotāji.

Pievakare pavadīta patīkamās sarunās, mielojoties ar novadnieku radītiem gardumiem, un izzinošā ekskursijā caur Rīgas zaļās rotas takām. Novadnieku salidojumu raksturoja priecīgas atkal satikšanās un jaunas iepazīšanās. Pa LU Absolventu taku staigāja gan stipendiātes, kuras jau ar diplomu kabatā uzsākušas veiksmīgu karjeru, – komunikācijas speciāliste Krista Umbraško un mākslas dizainere Anda Birģele, gan šī gada stipendiāti – topošā mediķe Liene Roziņa, aizrautīgais biologs Artis Galvanovskis un nākamā farmaceite Agneta Veinberga, kura sekmīgi noslēgusi pirmo studiju gadu Rīgas Stradiņa universitātē. Pavisam drīz LU Absolventu taka būs vieta, kur satikties. Vieta, kur vienuviet baudīt dabas krāšņumu, mākslu un kultūru LU Botāniskajā dārzā.

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji – Aija Tračuma, Ginta Avotiņa un Jānis Erno – bija gandarīti redzēt, ka jauniešiem acīs dedz aizrautība par to, ko viņi dara, bija priecīgi dzirdēt, cik daudz ir sasnieguši absolventi un cik mērķtiecīgi ir jaunie studenti ceļā uz nākamajiem panākumiem. “Saņemt Jelgavas novada pašvaldības stipendiju bija ļoti liels pagodinājums un arī atbildība – sapratu, ka jāpierāda sevi studijās gana labi, lai nepieviltu mecenātu – savu novadu. Joprojām esmu ļoti pateicīga par izrādīto labvēlību, jo stipendija studiju laikā bija liels un neatsverams atspēriens savas dzīves uzsākšanai. Tā palīdzēja gan apmaksāt kopmītnes, gan iegādāties studijām nepieciešamo. Tā mācīja patstāvību, kā arī prātīgi rīkoties pašai ar saviem līdzekļiem,” tā komentē LU Sociālo zinātņu fakultātes absolvente K. Umbraško. Viņa iedrošina jaunos studentus izmantot šo izdevību: “Novada jaunieši noteikti var būt lepni, ka Jelgavas novads ir viens no tiem nedaudziem, kas jau vairākus gadus ir atbalstījis jaunos novada studentus. Ikvienu, kurš šogad plāno uzsākt studijas, aicinu pieteikties arī stipendijai – tā ir vienreizēja iespēja, kas palīdz augt un attīstīties, kā arī laba motivācija nezaudēt rūpi par studijām”.

Novada stipendijas ir bijis un būs stabils balsts pamatstudiju laikā. Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma vērtē līdzšinējo sadarbību un cerīgi raugās un turpmākajām perspektīvām: “Jau no 2012. gada īstenojam šo spēcīgo sinerģiju starp pašvaldību, stipendiātiem un LU fondu. Gan šajā pasākumā, gan ikdienā redzam, cik liels ir bijis mūsu kopējā darba rezultāts. Lepojamies, ka jaunie studenti – mūsu novadnieki – ir jau kļuvuši par savas jomas speciālistiem vai turpina apgūt zinības kādā no Latvijas augstskolām. Lai idejas rodas arī turpmāk!

LU fonds pateicas ilggadējam mecenātam – Jelgavas novada pašvaldībai – par sava novada jauniešu izcilības veicināšanu un ieguldījumu kā Latvijas augstākajā izglītībā, tā stabilā novada un valsts nākotnē!

Spilgtākie FOTOMIRKĻI patiesi apliecina, ka pasākumu caurvija pozitīvas vasaras vēsmas, krāšņu ziedu kupenas un to smaržu viļņi, kas vēl ilgi paliks atmiņās, atceroties patīkamo kopā būšanu, apvienojot Jelgavas novadniekus un Latvijas Universitātes fondu.

Pasākuma rīkotāji bija 2018./2019. akad. gada stipendiāti sadarbībā ar LU fondu: L. Roziņa, A. Veinberga un A. Galvanovskis. “Kopīgi apspriedām studijas un stipendijas nozīmi, tās uzsākot, absolventi dalījās ar savu pieredzi un līdzšinējiem sasniegumiem, savukārt mēs – šī gada stipendiāti – ieskicējām savus nākotnes mērķus. Šis noteikti bija dažādām vērtīgām atziņām bagāts pasākums,” tā stāsta Artis Galvanovskis.

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Zied peonijas, un atplaukst "Paaudzes" Izcilības stipendijas saņēmēju smaidi
17.06.2019.

Zied peonijas, un atplaukst "Paaudzes" Izcilības stipendijas saņēmēju smaidi

Tik ļoti dažādi, bet tomēr tik ļoti līdzīgi. Tiekas AD VERBUM stipendiāti
30.05.2019.

Tik ļoti dažādi, bet tomēr tik ļoti līdzīgi. Tiekas AD VERBUM stipendiāti

A. Rūša piemiņas stipendijas ieguvējus iedvesmo LU attīstība
02.05.2019.

A. Rūša piemiņas stipendijas ieguvējus iedvesmo LU attīstība

Ar “Ceļamaizi” pretim jauniem sasniegumiem
18.04.2019.

Ar “Ceļamaizi” pretim jauniem sasniegumiem

Sirsnīgā gaisotnē satikušies M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēji
15.04.2019.

Sirsnīgā gaisotnē satikušies M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas ieguvēji

Tiekas astronomijas entuziasti – K. Kaufmaņa piemiņas stipendijas ieguvēji
10.04.2019.

Tiekas astronomijas entuziasti – K. Kaufmaņa piemiņas stipendijas ieguvēji

“Ceļamaizes” stipendiāti pavada dienu sportiskā garā
18.02.2019.

“Ceļamaizes” stipendiāti pavada dienu sportiskā garā