Ar LU fonda administratīvu atbalstu tiek piešķirtas Engures, Jelgavas un Salaspils novada pašvaldības stipendijas.

Latvijas jauniešus vieno zinātkāre un pozitīvs dzinulis kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšanai. Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Universitātes (LU) fonds sekmīgi sadarbojas ar Engures, Jelgavas un Salaspils novada pašvaldību, kas izcilākajiem jauniešiem piešķir atbalstu visu pamatstudiju laiku.

Stipendija ir atspēriena punkts un iedrošinājums jauna ceļa sākumam. Perspektīvākie pirmā kursa studenti, kuri par mājām sauc Enguri, Jelgavu vai Salaspili, ar savas pašvaldības atbalstu var uzsākt un turpināt pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām bez raizēm – cītīgi mācoties un iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs, ir garantēta LU fonda administrētā stipendija.

Engures novada pašvaldība – spējīgi ļaudis ar jūras sīkstumu

Pateicoties Engures novada pašvaldības motivējošajam atbalstam, šogad profesionālo bakalaura grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvusi Aija Krūze. Stipendiju sekmīgākam studiju procesam un pašattīstībai turpina saņemt četras studentes, bet jau no šī gada septembra vēl divi pirmā kursa studenti varēs uzsākt studijas, saņemot stipendiju.

Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers akcentē ieguvumus un priekšrocības, atbalstot vietējos vidusskolu beidzējus: Stipendija dod iespēju finansiāli atvieglot talantīgāko jauniešu studijas, papildus motivējot viņus izvēlēties pašvaldībā pieprasītas studiju nozares, kā arī veicinot jauniešu atgriešanos novadā jau kā darba devējiem vai ņēmējiem. Engures novada pašvaldības sadarbība ar LU fondu ir bijusi ļoti laba un rezultatīva. Katru gadu tiek uzrunāti potenciālie pretendenti, un konkursa kārtībā izvēlēti atbilstošākie stipendiāti. Kopš 2014./2015. akadēmiskā gada, kad uzsākām sadarbību, tie ir bijuši 9 jaunieši. Engures novada dome ir gandarīta par LU fonda ieguldījumu gan jauniešu uzrunāšanā, to izvērtēšanā, gan palīdzību visa šī procesa administrēšanā.”

“Augstākā izglītība ir ne tikai viena atsevišķa jaunieša ieguvums, bet tas ir ieguldījums sabiedrības attīstības resursā, kas, pārnesot zināšanas ražošanā un ekonomikā, veicina attīstību un mūsu dzīves līmeņa paaugstināšanu. Augstākā izglītība palīdz ne tikai cilvēkam, kurš to apguvis, vieglāk iesaistīties darba tirgū, bet veicina arī paša darba tirgus piedāvājuma paplašināšanos. Iegūst ne tikai indivīds, bet arī sabiedrība un valsts ekonomika kopumā,” komentē I. Valers.

Iepazīties ar Engures novada pašvaldības stipendijas noteikumiem 2020./21. akad. gadā >>

Engures novada pašvaldības ģerbonis.  Engures nov. pašv. stipendijas ieguvēja Aija Krūze. Foto no personīgā arhīva.

2020. gadā Engures nov. pašvaldības stipendijas saņēmēja Aija Krūze iegūst profesionālo bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē. Foto no personīgā arhīva.


Jelgavas novada pašvaldība – cilvēki ar saknēm zināšanu druvā

Šogad augstāko izglītību ir ieguvušas trīs novadnieces: Gerda Poota absolvēja Rīgas Stradiņa universitāti, bet Līva Freiberga un Lelde Jansone – LU. Lielu gandarījumu rada Gerdas sasniegums – savu bakalaura grādu aizstāvējusi ar izcilību. Patlaban pamatstudijas turpina 8 atbalstītie novadnieki, bet jau šī gada rudenī stipendiātu pulkam pievienosies vēl trīs mērķtiecīgi jaunie studenti.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir atbalstīt novada talantīgos jauniešus viņu ieceru piepildīšanai. Šī stipendija savā ziņā ir beznosacījuma atbalsts, t.i., mēs, atskaitot sekmību un sabiedrisko aktivitāti, no mūsu stipendiātiem neko citu neprasām, atstājot pilnīgi viņu ziņā studiju programmas izvēli un tālākās darba gaitas. Viņiem nav pienākuma nedz strādāt novadā, nedz kādas citas saistības arī tad, ja viss neizdodas, kā iecerēts,” skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Tomēr ar šo atbalstu mēs ceram, ka iegūtās zināšanas un prasmes nonāks Latvijas tautsaimniecībā un varbūt pat arī pavisam konkrēti mūsu pašu novadā, vai arī sniegs pienesumu zinātnes laukā. Jelgavas novada stipendija ir izcilības stipendija.  Un lai vārds “izcilība” nevienu nebiedē, jo tas vienkārši norāda uz to, ka mēs Jelgavas novadā novērtējām jauniešu sekmes un ārpusskolas darbu un aktivitāti vietējā kopienā. Tas, ka jau kopš 2012. gada šo stipendiju ik gadu saņem trīs un izņēmuma gadījumos pat četri stipendiāti, parāda, ka vārds “izcilība” kā mērķis nav nedz tāls, nedz nesasniedzams. To visus šos gadus novada jaunieši ir spējuši pierādīt. Lai tas kalpo par iedrošinājumu ikvienam novada vidusskolēnam, kas varbūt kādu brīdi sev jautā – kāda jēga no labiem sasniegumiem mācībās vai kāds man labums reizēm darīt vairāk, nekā no manis prasa? Es varu apliecināt, ka mēs Jelgavas novadā novērtējam sasniegumus un protam tos atbalstīt un attīstīt talantus. Vajag gribēt un darīt, tad arī atbalsts parādīsies!” akcentē Z. Caune.

Iepazīties ar Jelgavas novada pašvaldības stipendijas noteikumiem 2020./21. akad. gadā >>

Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis. Jelgavas nov. pašv. stipendijas ieguvēja Gerda Poota. Foto no personīgā arhīva. Jelgavas nov. pašv. stipendijas ieguvēja Lelde Jansone. Foto no personīgā arhīva. Jelgavas nov. pašv. stipendijas ieguvēja Līva Freiberga. Foto no personīgā arhīva.

2020. gadā Jelgavas nov. pašvaldības stipendijas saņēmēja Gerda Poota iegūst bakalaura, Lelde Jansone un Līva Freiberga  profesionālo bakalaura grādu. Foto no personīgā arhīva.


Salaspils novada pašvaldība – mājvieta daudzsološiem jauniešiem

Šinī akadēmiskajā gadā Salaspils novada pašvaldības stipendiju saņēmuši septiņi studenti, no kuriem Laura Ramza nupat kā ieguvusi bakalaura grādu, absolvējot Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). Arī nākamo studiju cēlienu šajā rudenī ar jaunu sparu un stipendiju azotē uzsāks divi salaspilieši ar lielām nākotnes iespējām.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars komentē: “Jau kopš 2013. gada mūsu novada pašvaldība sadarbojas ar LU fondu, atbalstot tos Salaspils jauniešus, kuri ir uzsākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendija motivē jauniešus mācīties arvien labāk – lai to saņemtu, vidējai atzīmei ir jābūt ne zemākai par 7,5 ballēm. Protams, vērā tiek ņemti arī jauniešu īpašie sasniegumi olimpiādēs un dažādās citās aktivitātēs.”

„Kopš sadarbības sākuma pašvaldības atbalstu jau ir saņēmuši 16 jaunie studenti no Salaspils. Viena no pirmajiem stipendiātiem Jana Kolbina-Birzniece šobrīd jau ieguvusi pedagoga izglītību, viņa ir balvas „Laiks Ziedonim 2017” laureāte un šī sasaukuma Salaspils novada pašvaldības domes deputāte. Janas degsme un aktīvā darbošanās daudziem vienmēr ir bijis lielisks, līdzināšanās vērts piemērs. Stipendiātu vidū ir vēl ne mazums izcilnieku, kuri ļauj lepoties ar saviem panākumiem.
Pašvaldība šo atbalstu turpinās, uzskatot, ka iesāktais darbs jau ir nesis augļus. Šāda izcilības stipendija ir ne tikai finansiāls atbalsts studētgribošajiem novada jauniešiem, – tā ceļ izglītības jomas prestižu novadā un veicina Salaspils novada atpazīstamību visā Latvijā,” akcentē R. Čudars.

Iepazīties ar Salaspils novada pašvaldības stipendijas noteikumiem 2020./21. akad. gadā >>

  Salaspils nov. pašv. stipendijas ieguvēja Laura Ramza. Foto no personīgā arhīva.

2020. gadā Salaspils nov. pašvaldības stipendijas saņēmēja Laura Ramza iegūst  bakalaura grādu. Foto no personīgā arhīva.


Kā kļūt par stipendiātu jau šogad?

Visiem pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59:

  • elektroniska veidlapa www.fonds.lv (izvēlnē „Studentiem” izvēlēties „Pieteikties stipendijai”);
  • divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
  • CV (Europass formā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
  • eseja brīvā formā par mecenātu, kuram vēlētos līdzināties;
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas labākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS. Santa Prikule: labākā dāvana – dot citiem
30.12.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Santa Prikule: labākā dāvana – dot citiem

MĒNEŠA MECENĀTS: 2013.gada bakalaura studiju absolventes
30.11.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS: 2013.gada bakalaura studiju absolventes

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai
02.11.2020.

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai

Noskaidroti stipendiāti: talantīgi pamatstudiju 1. kursa studenti
10.09.2020.

Noskaidroti stipendiāti: talantīgi pamatstudiju 1. kursa studenti

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē
17.06.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē

Novada stipendija apvieno jauniešus, pašvaldību un LU fondu
23.07.2019.

Novada stipendija apvieno jauniešus, pašvaldību un LU fondu

Engures novada pašvaldība piešķirs stipendijas
08.07.2014.

Engures novada pašvaldība piešķirs stipendijas

Salaspils novada pašvaldība atbalstīs izcilākos 1.kursa studentus
24.04.2014.

Salaspils novada pašvaldība atbalstīs izcilākos 1.kursa studentus

LU fonds un Jelgavas novada pašvaldība piedāvās stipendijas jauniešiem
05.07.2012.

LU fonds un Jelgavas novada pašvaldība piedāvās stipendijas jauniešiem