Profesors Vitauts Tamužs, uzstājoties ar runu XVIII Starptautiskajā zinātniskajā MCM konferencē (2014). Foto no LU Polimēru mehānikas institūta arhīva.

Latvijas Universitātes (LU) profesors Vitauts Tamužs (1935-2019) ir testamentāri novēlējis 5 000 EUR jauno materiālzinātņu jomas pētnieku atbalstam. Šis balvu fonds ir domāts labākajiem starptautiskā zinātniskā kompozītmateriālu mehānikas žurnāla “Mechanics of Composite Materials” autoriem no Latvijas zinātnieku vidus. Balvas piešķiršanu administrēs LU fonds.

Mecenāts, nesen mūžībā aizgājušais Vitauts Tamužs, kuram piemitis izteikts zinātniskais un organizatoriskais dzinējspēks, ir pazīstams kā izcils latviešu zinātnieks, akadēmiķis, kā arī Latvijas kompozīto materiālu mehānikas zinātniskās skolas radītājs. LU profesora V. Tamuža darbi, atklājumi un izskolotie speciālisti turpina veicināt materiālu zinātnes attīstību pasaules līmenī. Profesors ilgu laiku ir bijis viens no vadošiem speciālistiem pasaulē šinī nozarē, un, ņemot vērā viņa pētniecisko darbu un nozīmīgo ieguldījumu zinātnes attīstībā, prof. V. Tamužs bijis ievēlēts par goda locekli divās Eiropā prestižākajās zinātnes organizācijas – Eiropas Zinātņu akadēmijā (European Academy of Science) un Eiropas akadēmijā (Academia Europaea).

1 2

[1] Vitauts Tamužs un Valdis Pumpurs – talantīgi rucavnieki, kuri studēja tā laika prestižākajā mācību iestādē Maskavā. [2] Pusgada stažēšanās ASV (1975). Foto no Tamužu ģimenes arhīva.

Ar lielām nākotnes iespējām

Savas studijas mehānikas nozarē tā laika prestižajā augstskolā, Maskavas Universitātē, V. Tamužs pabeidza ar izcilību. Savu ceļu zinātnē turpināja Latvijā, vadot vienu no LU Polimēru mehānikas institūta laboratorijām, kā arī strādājot ar studentiem. Viņš bija arī viens no LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras dibinātājiem. Laikā no 1975. līdz 2000. gadam V. Tamužs bija autors vai līdzautors sešām monogrāfijām, publicēja ap 300 rakstu dažādos zinātniskos izdevumos, tādējādi atstājot vērtīgu mantojumu arī nākamajiem kompozītu materiālu mehānikas jomas pētniekiem.

Kā zinātnieks V. Tamužs bijis apveltīts ar dzīvesprieku, neatlaidību, nerimstošu zinātkāri, daudzpusību un plašu skatu uz dzīvi, dabisku patiesības un taisnīguma apziņu. Viņš ir vienmēr sekojis savam aicinājumam mērķu sasniegšanā. V. Tamužs nepārtraukti bija atradies pārstāvētās zinātnes jomas pētnieku priekšgalā.

1 2

[1] Vitauts Tamužs disertācijas aizstāvēšanas laikā. [2] Ar Lari, kurš bija vairāk nekā suns. Foto no Tamužu ģimenes arhīva.

Zinātne kā sirdslieta

Materiālzinātņu jomā strādājošajiem ir nozīmīga loma tehnoloģiju attīstībā. “Ziniet, mūsu profesijas pārstāvjus var bez pārspīlējuma kaut kādā mērā saukt par materiālu nākotnes paredzētājiem. Katrai lielai vai mazai katastrofai vienmēr ir kāds iepriekšējs zināms inkubācijas, sagatavošanas periods, kura laikā materiālā uzkrājušās dažādas strukturālas izmaiņas, piemēram, mikroplaisiņas. Mūsu uzdevums ir konstatēt šīs materiālu strukturālās pārmaiņas, kuras laika gaitā var kļūt totāli bīstamas,” sacījis prof. V. Tamužs (“Kāda pētnieka dzīve”, E. Ruka, 2018).

Kopš 1965. gada starptautiskais zinātniskais žurnāls par kompozītmateriālu mehāniku „Mechanics of Composite Materials” („Механика композитных материалов”) iznāk sešas reizes gadā. No 1988. līdz 2017. gadam V. Tamužs bija šī žurnāla galvenais redaktors, bet vēlāk, līdz pēdējai dzīves dienai – žurnāla galvenais zinātniskais redaktors. Tagad žurnāla vadību ir pārņēmis prof. Andris Čate. Žurnālā lasāmi oriģināli eksperimentālo un teorētisko pētījumu rezultāti par kompozītmateriāliem, kā arī to matricu un stiegrojuma īpašībām un uzvedību. Žurnālā īpaša uzmanība tiek pievērsta tēmām par nanokompozītu un biokompozītu mehāniku, tehnoloģijas mehāniskajiem aspektiem, materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodēm u.c. Žurnāls vienlaicīgi tiek izdots krievu un angļu valodā. “Skaitļi un formulas visās valodās ir vienādi,” savulaik sacījis pats V. Tamužs.

Daudzus gadus V. Tamuža vadībā LU Polimēru mehānikas institūts rīkoja starptautiskas zinātniskās konferences kompozītmateriālu jomā. Kopš 1960. gada tās notika reizi divos gados Rīgā vai Lielupē, Jūrmalā, pulcējot kompozītmateriālu jomas speciālistus no visas pasaules. Nākamā konference ir ieplānota 2022. gadā.

1 2

[1] Saruna ar prof. Jāni Dunduru, viesojoties Čikāgā, ASV. Foto no Tamužu ģimenes arhīva. [2] Piedaloties XVIII Starptautiskajā zinātniskajā MCM konferencē (2014). Foto no LU Polimēru mehānikas institūta arhīva.

Turpināt iesākto

Līdzgaitnieki atzīst, ka Vitauts Tamužs kā magnēts pievilcis apkārtējos – gan kolēģus, pieredzējušus zinātniekus, gan studentus un jaunos pētniekus. Ar šo testamentāro novēlējumu un atbalstu vietējiem kompozītmateriālu jomas speciālistiem prof. Vitauts Tamužs bija vēlējies, lai tiktu turpināts viņa iesāktais zinātnē, kā arī lai tiktu novērtēts viņa gadiem ilgi lolotā starptautiskā žurnāla autoru intelektuālais darbs, īpaši rūpējoties par Latvijas zinātniekiem, sniedzot iespēju tieši kādam no viņiem saņemt motivējošu materiālu atbalstu.

Paredzēts, ka ar LU fonda administratīvu atbalstu vienreizēju Tamuža piemiņas balvu 1 000 EUR apmērā turpmākos piecus gadus reizi gadā piešķirs kādam Latvijas zinātniekam par labāko publikāciju žurnālā “Mechanics of Composite Materials”.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS: Andris Zoltners
26.08.2021.

MĒNEŠA MECENĀTS: Andris Zoltners

MĒNEŠA MECENĀTS. Santa Prikule: labākā dāvana – dot citiem
30.12.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Santa Prikule: labākā dāvana – dot citiem

MĒNEŠA MECENĀTS: 2013.gada bakalaura studiju absolventes
30.11.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS: 2013.gada bakalaura studiju absolventes

Latvijas Universitātes lepnums - jaunie 2020./2021. akad. gada stipendiāti
03.11.2020.

Latvijas Universitātes lepnums - jaunie 2020./2021. akad. gada stipendiāti

Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai
19.10.2020.

Aicinām pieteikties Vitauta Tamuža Balvai

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē
17.06.2020.

MĒNEŠA MECENĀTS. Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē