Bettija un Andris Ramāni, 2015.

STĀSTĀM PAR TAUTIEŠU IEGULDĪJUMU AKADĒMISKO SAPŅU PIEPILDĪŠANĀ

Caur Latvijas Universitātes (LU) fondu mecenāti kā Latvijā, tā arī visā plašajā pasaulē, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, sniedz nozīmīgu artavu LU studentu izaugsmē, tā paverot jaunas iespējas un apvāršņus. Jau gadiem lielu devumu snieguši kalifornieši Bettija un Andris Ramāni, tā parādot, ka stabilas vērtību sistēmas pamatā ir līdzcilvēku savstarpējais atbalsts gan tuvu, gan tālu.

Mecenāti Bettija (Betty) un Andris Ramāni (1936) dzīvo Ziemeļkalifornijā, ASV. Andris Ramāns dzimis Rīgā, Latvijā, bet jau agrā bērnībā kopā ar ģimeni devies bēgļu gaitās, līdz 1951. gadā ieceļojis Kalifornijas pavalstī. Tur arī pabeigta vidusskola un Kalifornijas Universitāte Bērklijā. Studiju laikā ieguvis stipendiju. Karjera aizvadīta strauji augošajā pusvadītāju nozarē – vairāk nekā 40 gadus līdz pat pensijai strādājis Silīcijas ielejas uzņēmumos gan mikroshēmu, gan silīcija izejvielu ražošanā. Paralēli darba gaitām visu dzīvi bijis aktīvs Amerikas latviešu sabiedrībā, gan brīvprātīgi iesaistoties, gan ziedojot dažādiem kultūras un izglītības projektiem.

Palīdzēt un pārvarēt izaicinājumus

Darbīgais un entuziastiskais tautietis A. Ramāns ir LU fonda partnerorganizācijas “Friends of the University of Latvia” valdes loceklis kopš tās dibināšanas 2012. gadā, bet 2013.-2019. gadā bija Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) valdē nozaru vadītājs un priekšsēža vietnieks. Mecenāts atzīst, ka "liktenis bijis labvēlīgs un sasniegts tāds līmenis, lai varētu palīdzēt citiem".  

Ramānu ģimenes stipendija Speciālās izglītības skolotājiem tika izveidota 2015. gadā sadarbībā ar “Friends of the University of Latvia” un LU fonda administratīvu atbalstu. Līdz šim stipendiju saņēmušas sešas pašaizliedzīgas studentes, kuras studē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju programmā "Skolotājs": Liāna Jurēvica un Laila Skarpa, Ilze Liepa un Līga EidoneLaura Ilze Rode un Liene Ekša. “Uzsākot savas studiju gaitas, sapņoju, ka reiz kļūšu par savas jomas profesionāli – patstāvīgu, zinošu pedagogu, piemēru saviem audzēkņiem un darba biedriem. Tādēļ piesakoties stipendijai, nemaz negaidīju, ka to iegūšu, tas bija liels pārsteigums,” stāsta Laura Ilze Rode, Ramānu ģimenes stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā.

"Dzīve ir pilna ar izaicinājumiem – it sevišķi tiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem. No personīgās pieredzes varam teikt, ka speciāli izglītotu skolotāju ietekme viņu izaugsmei ir neaizvietojama," mecenāti stāsta par savu motivāciju ziedot stipendijai. 

Stipendija, kas piepildījusi sapni

Laura I. Rode palīdz līdzcilvēkiem pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Viņas mēŗkis ir palīdzēt citiem, īpaši bērniem ar traucējumiem, pilnveidoties, attīstīties un augt.  Stipendiāte klāsta, cik daudz viņai palīdzējis Ramānu ģimenes atbalsts: “Šī stipendija ļāvusi man spert soli tuvāk sava sapņa izpildei. Tā devusi gandarījumu par jau sasniegto, apkārtējo pozitīvo vērtējumu, kas kalpojis arī kā stimuls turpināt iesākto un meklēt jaunas idejas. Jāmin arī, ka stipendija segusi daļu no studiju maksas, tā sniegusi papildus līdzekļus mācību literatūras, attīstošo materiālu, krājumu iegādei, kuri paplašinājuši manas zināšanas, pavēruši plašāku redzesloku, iepazīstinājuši ar jaunām metodēm un pilnveidojuši manis vadītās mācību stundas un nodarbības. Mecenātiem vēlot pateikt paldies par ticību man un maniem spēkiem un motivāciju noticēt sev, lai turpinātu sasniegt savus mērķus, nepadoties pie pirmajām grūtībām un darīt labus darbus kā profesionālajās gaitās, tā arī ikdienā.”


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par “Friends of the University of Latvia”

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas organizācija “Friends of the University of Latvia” apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas Universitātes atbalstītājus. Tā ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Fonda pamatuzdevums ir nodrošināt spožāku nākotni Latvijas izglītībai.

Dalīties

Saistītais saturs

Trim LU fonda pārvaldītajām stipendijām apaļas gadskārtas – 5, 10 un 15 gadi
10.07.2020.

Trim LU fonda pārvaldītajām stipendijām apaļas gadskārtas – 5, 10 un 15 gadi

Sirdscilvēks ar labestības gēniem: Anna J. Čakste-Rollins
29.04.2020.

Sirdscilvēks ar labestības gēniem: Anna J. Čakste-Rollins

Valija un Modris Galenieki – ar sirdi vienmēr Latvijā
03.03.2020.

Valija un Modris Galenieki – ar sirdi vienmēr Latvijā

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību
06.11.2019.

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību

Mundheim ģimenes atbalsts vairo sarkano diplomu spozmi LU un pasaulē
12.08.2019.

Mundheim ģimenes atbalsts vairo sarkano diplomu spozmi LU un pasaulē

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu  no saviem draugiem Amerikā
26.01.2017.

Universitāte saņem 53 000 EUR ziedojumu no saviem draugiem Amerikā