Līdz 30. septembrim ir atvērta pieteikšanās stipendijām pamatstudijās (no bakalauru 2. kursa). Visu studiju jomu studentiem kopā ir pieejamas 3 stipendiju kopas. 

Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt Latvijas Universitātes (LU) attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. K. Morbergs ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš LU kopumā dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. Stipendija paredzēta visu LU bakalaura studiju programmu studentiem, sākot no 2. kursa.

"Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, kura ar dzīvesbiedru Robertu Mundheim atbalsta LU kopš 2013. gada ar Mundheim ģimenes izcilības stipendiju, veicinot pētniecības un mācību vides attīstību Latvijas Universitātē, kā arī sekmējot daudzsološu studentu personīgo un akadēmisko izaugsmi, ir izveidojuši Mundheim ģimenes izcilības stipendiju. Tā ir paredzēta diviem talantīgākajiem visu studiju jomu LU maģistrantūras studentiem.

Galenieku ģimenes stipendiju radījuši Amerikas latvieši Valija un Modris Galenieki sadarbībā ar fondu "Friends of the University of Latvia", kas jau kopš 2018. gada rūpējas par spožāku Latvijas augstāko izglītību, piešķirot stipendijas gan Latvijas Universitātes, gan Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Stipendijas ir paredzētas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju studentiem, kuri studē industriālās inženierijas vadību (1), LU Datorikas fakultātes pamatstudiju studentiem (1) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu (1).

Piesakies stipendijai šeit!

Ieteikumi labākai esejai. 


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Piesakies "Mikrotīkls" stipendijai!
03.10.2022.

Piesakies "Mikrotīkls" stipendijai!

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā
14.09.2022.

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā
13.09.2022.

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem
12.09.2022.

Stipendijas sociālo zinātņu jomas studentiem

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa
29.08.2022.

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa