Līdz 30. septembra plkst. 23:59 ir atvērta pieteikšanās stipendijām pamatstudijās (no bakalauru 2. kursa). Sociālo zinātņu jomas studentiem kopā ir pieejamas 7 stipendiju kopas.

“Sorainen” stipendija izveidota pēc zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” ierosinājuma un izmaksāta ar viņu finansiālu atbalstu. „Sorainen” stipendijas Juridiskās fakultātes studentam mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu izvēlētajā studiju jomā. Stipendija paredzēta LU Juridiskās fakultātes pamatstudiju vai maģistrantūras studentam.

Stipendijas "Eversheds Sutherland Bitāns" mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus, kā arī veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās. Stipendija paredzēta vienam LU Juridiskās fakultātes maģistrantam vai doktorantam kopā ar pētījuma vadītāju (mentoru).

Stipendijas ‘’Delfi” mērķis ir stiprināt žurnālistikas izglītības līmeni Latvijā. Stipendija ir paredzēta diviem visu akreditēto Latvijas augstskolu Komunikācijas zinātņu programmas pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā.

ZAB Skrastiņš&Dzenis vēlas atbalstīt jaunos studentus, piešķirot Juridiskās fakultātes studentiem stipendijas kopā 7 000 EUR apmērā. Stipendija 3 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu paredzēta bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentam, sākot no II kursa, un stipendija 4 000 EUR apmērā uz akadēmisko gadu – maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” I vai II kursa studentam.

Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija ir nodibināta pateicoties Ivaram Indrānam un Mārtiņam Paparinskim. Stipendija ir paredzēta LU Juridiskās fakultātes studiju programmas "Tiesību zinātne" maģistrantūras studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām.

Diplomātijas stipendija izveidota 2019. gadā sadarbībā, pateicoties Amerikas latviešu Dagnijas un Kaspara Krēsliņu atbalstam. Mecenāte Dagnija Krēsliņš savu karjeru aizvadījusi diplomātiskajā sektorā. Atbalsta mērķis ir sekmēt Latvijas diplomātijas speciālistu izaugsmi. Tā ir paredzēta LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) maģistra studiju programmas "Diplomātija" studentiem.

Marikas Vidiņas piemiņas stipendija pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendija paredzēta, lai atbalstītu talantīgus LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pirmsskolas izglītības pedagoģijas studentus un veicinātu šīs profesijas prestižu. Stipendija paredzēta LU PPMF studiju programmas „Skolotājs” profesionālā bakalaura studiju programmas apakšprogrammas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, kā arī augstākās profesionālās izglītības bakalaura līmeņa izglītības programmas „Sākumizglītības skolotājs” studentiem. Pretendentiem ir jābūt vēlmei savu karjeru veidot kā pirmsskolas skolotājiem.

Piesakies stipendijai šeit!

Ieteikumi labākai esejai.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Stipendijas visu studiju jomas studentiem
14.09.2022.

Stipendijas visu studiju jomas studentiem

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā
14.09.2022.

Stipendijas eksakto, veselības un dabaszinātņu jomā

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā
13.09.2022.

Stipendijas humanitāro zinātņu jomā

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa
29.08.2022.

Atvērta pieteikšanās stipendijām no pamatstudiju 2. kursa

Ir uzsākusies pieteikšanās stipendijām!
28.07.2022.

Ir uzsākusies pieteikšanās stipendijām!