Izcilības stipendija bioinformātikā

Jaunums!

Ar mecenātu "Mikrotīkls" un Filipa Kļaviņa gādību 2019. gadā tiks pirmoreiz piešķirta stipendija topošajiem bioinformātikas speciālistiem – bioloģijas un datorikas maģistrantūras studenti, kas specializējas bioinformātikas un molekulārās bioloģijas virzienā. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei. Šobrīd darba tirgū ir ļoti pieprasīti bioinformātikas speciāslisti.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes un LU Datorikas fakultātes kopīgi realizētās maģistrantūras studiju apakšprogrammas "Bioinformātika" 1. kursa studentiem.

Stipendiju skaits: vismaz 2.

Stipendijas apmērs: 6 000 EUR/akad. gadā. Izpildot visus nosacījumus, students stipendiju saņems arī 2020./21. akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāta pārstāvis Džons M. Tallijs (John Martin Tully), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors asoc. prof. Jānis Kloviņš, LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.