Izcilības stipendija bioinformātikā

Ar mecenāta "Mikrotīkls" gādību 2019. gadā pirmoreiz piešķirtas stipendijas topošajiem bioinformātikas speciālistiem – bioloģijas un datorikas maģistrantūras studentiem, kas specializējas bioinformātikas un molekulārās bioloģijas virzienā. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei. Šobrīd darba tirgū ir ļoti pieprasīti bioinformātikas speciālisti.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes (BF) un LU Datorikas fakultātes (DF) maģistrantūras studiju 1. un 2. kursa studentiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā.

Stipendiju skaits: vismaz 4.

Stipendijas apmērs: 6 000 EUR/akad. gadā. Izpildot visus nosacījumus, students stipendiju saņems arī 2020./21. akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāvis Džons M. Tallijs (John Martin Tully), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors asoc. prof. Jānis Kloviņš, LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, mecenāts Filips Kļaviņš, mecenāta pārstāvis Ģirts Zēgners, LU DF dekāns prof. Guntis Arnicāns, LU Bioloģijas fakultātes dekāns asoc. prof. Didzis Elferts un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā saņem Ņikita Zrelovs, Marija Samoviča, Rihards Saksis un Raimonds Reščenko.