LU centrālā ēka. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Šāda līmeņa ziedošanas organizētību sekmē Latvijas Universitātes (LU) fonds sadarbībā ar “Friends of the University of Latvia” ASV un draugiem Vācijā, Kanādā un Austrālijā, kas ar savu darbu aktualizē došanas vērtību, rosina būt pateicīgiem par saņemto, piedaloties Latvijas sabiedrības intelektuālo spēju un patriotisma pilnveidošanā.

Kopš 2019. gada LU fonds veido ilgtermiņa ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos, no kuru nestajiem augļiem konkursa kārtībā tiek atbalstīti daudzsološākie LU studenti un pētnieku grupas. Tā ir jauna pieredze Baltijas valstīs. Līdz šim Latvijas Universitātei testamentāro novēlējumu vairāku miljonu apmērā atstājuši četri mecenāti: Kurts Hāgens, Andrejs Jurgens, Modris K. Gulbis un Kārlis Kaufmanis. Turpretim Jānis Priedkalns radījis stipendiju fondu, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls, bet Eigits D. Timermanis novēlējis zemes īpašumus, no kuru augļiem tiek atbalstīti Latvijas studenti un jaunie pētnieki. Visus šos ziedotājus kopš dzimšanas vieno saikne ar Latviju, bet liela daļa dzīves un karjeras gaitu aizvadīta svešatnē.

Platīna mecenāts Kurts Hāgens (1916–2000)

Viens no dāsnākajiem LU mecenātiem Kurts Hāgens dzimis Latvijā, bet aizceļojis uz Hamburgu, Vāciju, kur arī atdusas. 1999. gadā visu savas dzīves iegūto mantu 2,4 miljonu eiro apmērā testamentāri novēlējis Latvijas Universitātes fondam ar mērķi atbalstīt apdāvinātus studentus pieredzes apmaiņas studijām Vācijas augstskolās. Līdz šim atbalstu saņēmuši 8 dažādu studiju jomu LU studenti. Turklāt 2017. gadā ar LU fonda iniciatīvu un pateicībā par sniegto atbalstu, LU Botāniskajā dārzā mecenātam uzstādīts simbolisks vides objekts – soliņš, kā arī izveidota jauna tīmekļvietne www.hagens.lv.

Platīna mecenāts Andrejs Jurgens (1939–2010)

Dāsno ziedotāju, Amerikas latvieti Andreju Jurgenu varētu dēvēt par vienu no noslēpumainākajiem labdariem, jo par viņu maz kas ir zināms. Arī A. Jurgens ir dzimis Rīgā, bet ar ģimeni devies bēgļu gaitās, līdz nonācis Ziemeļkalifornijā, ASV. Tur arī mecenāta vecāki visu dzīvi aizvadījuši, aktīvi iesaistoties latviešu sabiedrībā. 2013. gadā LU fonds saņēmis 2 000 000 USD novēlējumu, kas novirzīts “Ceļamaizes” stipendijām. Veicinot sporta attīstību LU, pirmās sporta stipendijas “Ceļamaize” daudzsološiem jauniešiem tika piešķirtas 2013. gadā, un līdz šim atbalstu izcilības veicināšanai ir saņēmuši 44 talantīgi jaunie sportisti.

Zelta mecenāts Jānis Priedkalns (1934)

Austrālijas latvietis, medicīnas doktors Jānis Priedkalns dzimis LU absolventu ģimenē un vēl šodien ar prieku atbalsta savu vecāku alma mater. 2010. gadā LU Goda doktors J. Priedkalns Latvijas Universitātei novēlēja 142 400 eiro, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondam. Līdz šim ir izmaksātas sešas stipendijas un atbalstīts apjomīgs projekts neiroloģijas jomā.

Zelta mecenāts Eigits D. Timermanis (1935)

Arīdzan mecenāts Goga jeb Eigits Dāvis Timermanis dzīvi un karjeru aizvadījis Austrālijā, lai gan par dzimteni sauc Latviju. Godinot abus vecākus, LU absolventus, 2012. gadā mecenāts Goga LU fondam novēlējis trīs zemes īpašumus, no kuru nestajiem augļiem ik gadu tiek atbalstīti spējīgi LU doktoranti vai doktora grāda pretendenti konkurētspējas pētījumu veikšanai sociālajās zinātnēs. Līdz šim atbalstu diplomdarba izstrādāšanai saņēmuši 5 pētnieki.

Sudraba mecenāts Kārlis Kaufmanis (1910–2003)

LU absolvents un mācībspēks Kārlis Kaufmanis pazīstams kā vecākais latviešu izcelsmes astronoms, kurš lielāko daļu karjeras aizvadījis ASV universitātēs. Profesors K. Kaufmanis 2003. gadā Latvijas Universitātei testamentāri novēlējis 100 000 USD astronomijas attīstības veicināšanai savā dzimtenē. Līdz šim ir izmaksātas 13 stipendijas LU studentiem, kuri nodarbojas ar astronomijas pētniecību.

Sudraba mecenāts Modris K. Gulbis (1927–2002)

LU mācībspēks, teoloģijas doktors Modris Kārlis Gulbis devies bēgļu gaitās uz ASV, kur līdz mūža nogalei kalpojis vairākās luteriskajās draudzēs. Godinot mācītāju, Amerikā dibināts Modra K. Gulbja piemiņas fonds, no kā 2014. gadā Latvijas Universitātes fonds saņēmis testamentāro novēlējumu 85 000 USD apmērā. No tā nestajiem augļiem tiek izmaksātas stipendijas spējīgiem un centīgiem LU Teoloģijas fakultātes studentiem, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās. Līdz šim ir izmaksātas 16 stipendijas.  

Katrs no mums var atbalstīt Latvijas augstākās izglītības telpas attīstību. LU fondā tiek regulāri atjaunots LU projektu ideju portfelis, kas gaida mecenātu atbalstu.


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par “Friends of the University of Latvia”

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas organizācija “Friends of the University of Latvia” apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas Universitātes atbalstītājus. Tā ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Fonda pamatuzdevums ir nodrošināt spožāku nākotni Latvijas izglītībai.

Dalīties

Saistītais saturs

Noslēdzoties sociālajai kampaņai, pētnieki saņem jauno iekārtu
30.11.2020.

Noslēdzoties sociālajai kampaņai, pētnieki saņem jauno iekārtu

Trim LU fonda pārvaldītajām stipendijām apaļas gadskārtas – 5, 10 un 15 gadi
10.07.2020.

Trim LU fonda pārvaldītajām stipendijām apaļas gadskārtas – 5, 10 un 15 gadi

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību
06.11.2019.

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību

Austrālijas latviešu devums Latvijas augstākajai izglītībai
14.10.2019.

Austrālijas latviešu devums Latvijas augstākajai izglītībai