Veiksmes visiem jaunajiem stipendiātiem mācību gadā!

Nervu kutinošās, taču patīkamās intervijās ir noskaidroti jaunie 2020./2021. akad. gada Latvijas Universitātes fonda stipendiāti.

Par šī gada LU fonda un mecenātu vārdu nesējiem kļuvuši 148 studenti no  LU un citām Latvijas augstskolām, pārstāvot visdažādākos studiju virzienus. Šogad kopumā piešķirtas 35 stipendiju kopas, pateicoties gan jau ilggadējiem un uzticīgiem, gan jauniem mecenātiem.

Stipendijas nes sev līdzi arī idejas un cerības par nākotnes iespējām, turpmākajiem izcilajiem sasniegumiem un bagātīgu pienesumu sabiedrības labā. Ar katru gadu Latvijas Universitātes un LU fonda mecenātu loks paplašinās – tā ir ne tikai filantropija, bet arī nozīmīgs novērtējums kopīgajam darbam.

Ziedot – darbības vārds, kas apzīmē filantropiju, mūsu gatavību dot, palīdzēt viens otram, vārds, kas uzsver šī procesa un šīs darbības dziļāko jēgu. LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis uzsver, cik ļoti spējīgāki un gudrāki studenti un jaunie pētnieki ir kļuvuši, pateicoties mecenātu un ziedotāju labvēlībai, cik lielā mērā LU fonds ir attīstījies un cik daudz ir pieaudzis stipendiātu skaits, salīdzinot ar tā pirmsākumiem 2001. gadā.

Kopā tika sveikti 148 stipendiju ieguvēji:

Vēlam visiem stipendiātiem sekmes un panākumus studijās!

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai
02.11.2020.

OKTOBRA MECENĀTS: Ziedotāji palīdz "Ceļamaizes" stipendijai

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?
27.08.2020.

VIDEO. Profesors Ivars Lācis: kāpēc ziedot?

LU fonds sveic Latvijas Universitātes absolventus
15.06.2020.

LU fonds sveic Latvijas Universitātes absolventus

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām
27.05.2020.

VIDEO. LU 1. kursa studenti iedrošina pieteikties stipendijām