Izcilības stipendija bioinformātikā

Ar mecenāta "Mikrotīkls" gādību 2019. gadā pirmoreiz piešķirtas stipendijas topošajiem bioinformātikas speciālistiem – bioloģijas un datorikas maģistrantūras studentiem, kas specializējas bioinformātikas un molekulārās bioloģijas virzienā. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei. Šobrīd darba tirgū ir ļoti pieprasīti bioinformātikas speciāslisti.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes un LU Datorikas fakultātes maģistrantūras studiju 1. un 2. kursa studentiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā.

Stipendiju skaits: vismaz 4.

Stipendijas apmērs: 6 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Filips Kļaviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors asoc. prof. Jānis Kloviņš (komisijas priekšsēdētājs), mecenāta pārstāvis Džons M. Tallijs (John Martin Tully), LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, LU DF dekāne prof. Zane Bičevska, LU Bioloģijas fakultātes dekāne p.i. Līga Ozoliņa-Molla un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad gadā - Tatjana Kiseļova, Kristīna Grausa, Antonija Rimša, Mišela Dūka, Karīna Švānberga, Anna Līna Bula, Lauma Jagare.

2022./2023. akad gadā - Mišela Dūka, Kristīna Grausa un Oļesja Rogoza.

2021./2022. akad. gadā - Edgars Liepa, Jana Buša un Oļesja Rogoza.

2020./2021. akad. gadā - Rihards Saksis, Valdis Gavars, Edgars Liepa, Santa Prikule un Laura Ansone.

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā saņem Ņikita Zrelovs, Marija Samoviča, Rihards Saksis un Raimonds Reščenko.