Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Stipendiju 1999. gadā nodibinājis mecenāts, profesionāls inženieris, sabiedriskais darbinieks Guntis Bērziņš par godu savam vectēvam Latvijas Universitātes pirmajam vēlētajam rektoram prof. Ernestam Felsbergam (1922–1923). Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU humanitāro zinātņu studentus.


Stipendija paredzēta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantiem un doktorantiem ar teicamiem sasniegumiem mācībās.

Stipendiju skaits: 2.
Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Guntis Bērziņš (komisijas priekšsēdētājs), LU Humanitāro zinātņu fakultātes prof. Ilze Rūmniece, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne asoc. prof. Valda Kļava, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Piesakoties stipendijai, tiešsaistes anketas motivācijas sadaļā norādīt atsevišķi pa pozīcijām:

  • akadēmiskie sasniegumi,
  • sabiedriskā aktivitāte,
  • motivācija stipendijas iegūšanai.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2020./2021. akad. g. - Anete Ozola, Bernards Kudiņš un Eduards Plankājs.

2019./2020. akad. g. – Zane Ozola, Līva Kukle un Rita Bruževica.

2018./2019. akad. g. – Jānis Putniņš, Zane Katrīne Kļaviņa un Katrīna Narbute.
2017./2018. akad. g. – Irīna Rudenko un Roberts Rasums;
2016./2017. akad. g. – Eduards Skvireckis un Arturs Skutelis;
2015./2016. akad. g. – Arturs Skutelis un Zane Gruntmane.


Pieteikšanās stipendijai 2021./2022. akad. gadā noris no 6.septembra līdz 26.septembrim.


Pieteikties stipendijai