Alfrēda Raistera piemiņas stipendija

Stipendija izveidota, pateicoties ilggadēja Latvijas Goda konsula Dienvidkalifornijā, inženiervadības doktora Alfrēda Raistera (1921–2012) testamentārajam ziedojumam 223 000 ASV dolāru apmērā.

“Stipendija domāta topošajiem zinātniekiem, kuri jau zina, ko vēlas darīt, kā finansējums viņu iecerēm, vislabāk – jau izstrādātam projektam vai pētījumam,” tā uzsver Dr. ing. A. Raistera meita Silvija Būmane-Sila.

Viens no svarīgiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir studenta gatavība pēc atbalsta beigām palikt Latvijā tik pat ilgi, cik saņēma atbalstu, lai sniegtu labumu Latvijas sabiedrībai.


Stipendija paredzēta: LU maģistra un doktora līmeņa studentiem, kuri studē eksaktās zinātnes.

Stipendiju skaits: 10.

Stipendijas apmērs:  3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU Bioloģijas fakultātes dekāns asoc. prof. Didzis Elferts, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns asoc. prof. Sandris Lācis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne prof. Zaiga Krišjāne, LU Ķīmijas fakultātes dekāns Dr. chem. Jāzeps Logins, LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Anna Kiršteina, Eva Emīlija Česle, Artūrs Bušs, Helvijs Niedra, Baiba Kaņepe, Līga Paparde, Andris Ziemelis, Elīna Pavlovska, Dāvis Zavickis, Ilze Izabella Dindune un Maksims Ivanovs.

2018./2019. akad. g. – Elviss Dvinskis, Anna Kiršteina, Līga Paparde, Elīna Pavlovska, Krišjānis Rudus, Marija Samoviča, Māris Seņkovs, Kristīne Soboļevska, Monta Ustinova, Nineļa Miriama Vainšelbauma, Viesturs Zandersons, Dāvis Zavickis un Rimants Žogota.

2017./2018. akad. g. – Kristīne Soboļevska, Jēkabs Fridmanis, Antons Pribitoks, Dita Pelnēna, Jānis Leitāns, Jurijs Ješkins, Viesturs Zandersons, Andris Dekants, Jānis Ivanovs, Alise Ella Pretkalniņa, Haralds Baunis, Andris Potrebko, Mihails Šišovs un Anna Kiršteina.

2016./2017. akad. gadā pirmās stipendijas saņem Aigars Langins, Emils Sjundjukovs, Jānis Leitāns, Svjatoslavs Kistkins, Anna Kiršteina, Ilze Elbere, Marta Priedīte, Antons Pribitons, Inga Jonāne un Mārcis Sējējs.