Arī šajā gadā Latvijas Universitātes (LU) fonds sveiks visus 2019./2020. akadēmiskā gada vasaras izlaiduma absolventus, dāvājot zinātnisko rakstu krājumu “Perpetuum mobile”. LU fonds vieno!

Šajā izdevumā ir apkopoti ne tikai 12 augstvērtīgi mecenātu atbalstīto projektu zinātniskie raksti, bet arī lasāmi pēdējo piecu gadu LU fonda stipendiju ieguvēju vārdi.

LU fonds it īpaši lepojas ar stipendiātiem, kuri šogad absolvē universitāti! Pateicoties uzņēmībai un darba sparam, daudzi savus noslēguma darbus aizstāvējuši, iegūstot visaugstāko vērtējumu.

Ikviens absolvents un stipendijas ieguvējs aicināts atcerēties par savu alma mater arī pēc tās absolvēšanas, sniedzot ieguldījumu nākamo pētnieku, speciālistu un viedokļu līderu nākotnē, ziedojot stipendiju izveidei! Tāda ir LU fonda būtība – gadu no gada savienot tos, kas savulaik ir atbalstīti, ar tiem, kam nepieciešams atbalsts tagad. Turpini šo tradīciju!


2019./2020. akad. gada stipendiāti, kuri absolvē universitāti 2020. gada vasaras izlaidumā

maģistra studiju līmenī:

Katrīna Belouško (Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Rūšu ģimenes stipendija), Artūrs Bušs (LU Bioloģijas fakultāte (BF), A. Raistera piemiņas stipendija), Lauma Cīrule (LU Sociālo zinātņu fakultāte (SZF), Diplomātijas stipendija), Eva Emīlija Česle (LU BF, A. Raistera piemiņas stipendija), Signe Gerinoviča (LU SZF, Diplomātijas stipendija), Diāna Grase (RSU, Rūšu ģimenes stipendija), Arta Paula Nuķe (LU Medicīnas fakultāte (MF), Alunānu ģimenes stipendija), Uģis Pallo (LU Teoloģijas fakultāte, Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija), Elīna Pavlovska (LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF), A. Raistera piemiņas stipendija), Raimonds Reščenko (LU BF, Izcilības stipendija bioinformātikā), Anastasija Rudņickiha (LU BF, J. Kļaviņa piemiņas stipendija), Santa Rudusa (LU MF, Rūšu ģimenes stipendija), Aleksejs Srebnijs (LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, P. Avena labdarības fonda "Paaudze" Izcilības stipendija), Polīna Vinogradova (LU FMOF, Izcilības stipendija optometrijā), Dāvis Zavickis (LU FMOF, A. Raistera piemiņas stipendija), Andris Ziemelis (LU Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāte, A. Raistera piemiņas stipendija), Ņikita Zrelovs (LU BF, Izcilības stipendija bioinformātikā), Rimants Žogota (LU Ķīmijas fakultāte (ĶF), Mundheim ģimenes Izcilības stipendija).

bakalaura studiju līmenī:

Annemarija Bērziņa (LU FMOF, OC Vision Izcilības stipendija), Līva Freiberga (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF), Jelgavas novada pašvaldības stipendija), Lelde Jansone (LU PPMF, Jelgavas novada pašvaldības stipendija), Svjatoslavs Kistkins (LU MF, K. Morberga stipendija), Ksenija Korotkaja (LU ĶF, K. Morberga stipendija), Aija Krūze (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Engures novada pašvaldības stipendija), Beāte Krūze (LU ĶF, K. Morberga stipendija), Artūrs Mazarevičs (LU ĶF, K. Morberga stipendija), Gerda Poota (RSU, Jelgavas novada pašvaldības stipendija), Laura Ramza (Rīgas Ekonomikas augstskola, Salaspils novada pašvaldības stipendija), Rihards Ruska (LU ĶF, K. Morberga stipendija).

FB albums >>


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātes lepnums - jaunie 2020./2021. akad. gada stipendiāti
03.11.2020.

Latvijas Universitātes lepnums - jaunie 2020./2021. akad. gada stipendiāti

LU fonda “mūžīgais dzinējs” iedvesmo: izdots pirmais zinātnisko rakstu krājums
17.06.2019.

LU fonda “mūžīgais dzinējs” iedvesmo: izdots pirmais zinātnisko rakstu krājums